01/02/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               T.C.

                                 MERSİN ERDEMLİ

                               BELEDİYE MECLİSİ

 

01/02/2017 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

 

  KATILMAYANLAR  : Celil İbrahim ERSİN, Yemliha GÜNAYDIN  ve  Cengiz Topel YILDIZ

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/02/2017

39

İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi, Tapuda 1556 Parselde Kayıtlı 6710,53 m² lik 2B Kapsamında Bulunan Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesi, Tapuda 1556 Parselde Kayıtlı 6710,53 m² lik 2B Kapsamında Bulunan Taşınmazın Satın Alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2017

40

İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi, Tapuda 217 Ada 1 Parselde Kayıtlı 3947,81 m² lik 2B Kapsamında Bulunan  Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi, Tapuda 217 Ada 1 Parselde Kayıtlı 3947,81 m² lik 2B Kapsamında Bulunan Taşınmazın Satın Alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2017

41

İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi, Tapuda 217 Ada 2 Parselde Kayıtlı 1635,45 m² lik 2B Kapsamında Bulunan Taşınmazın Satın Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İlçemiz Karahıdırlı Mahallesi, Tapuda 217 Ada 2 Parselde Kayıtlı 1635,45 m² lik 2B Kapsamında Bulunan Taşınmazın Satın Alınması teklif edilmektedir.

 

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2017

42

 İlçemiz Kumkuyu-Tırtar Mahallesi 2 Pafta 1464 Parselde Kayıtlı 612 m² lik Taşınmazın Devri Konusunun Görüşülmesi.

  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İlçemiz Kumkuyu-Tırtar Mahallesi, Tapuda 2 Pafta 1464 Parselde Kayıtlı 612 m² lik Taşınmazın Erdemli Belediyesi adına Tapu müdürlüğü tarafından 21.01.2016 tarih ve 1156 yevmeyesiyle ihdası yapılmış olan 1464 no.lu parseldeki taşınmaz 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği, Erdemli Belediyesine devri yapılmış ve devri yapılan söz konusu taşınmazın Abdullah Kasap’a devrinin yapılması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/02/2017

43

           İlçemiz Hüsametli Mahallesi 106 Ada 1 Parselde Bulunan 83,54 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmaz ile Elvanlı Mahallesi 102 Ada 18 Parselde Bulunan 610 m² Arsa Niteliğindeki Taşınmazın Satışı Konusunun Görüşülmesi.

   İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hüsametli Mahallesi 106 ada 1 parselde bulunan 83,54 m² arsa niteliğindeki taşınmaz ile Elvanlı Mahallesi 102 ada 18 parselde bulunan 610 m² arsa niteliğindeki taşınmazın satışı teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/02/2017

44

Bir Adet Greyder Alımı için Kredi Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 Fen İşleri Müdürlüğünce; 01.09.2016 tarih ve 167 sayılı Belediye Meclis Kararında belirtilen bir (1 adet) 4x4 arazi aracı pickup ile asfalt işlerinde kullanılmak üzere; İki (2) adet Çekici (Tır) alınması için toplam 800.000,00-TL (Sekiz Yüz Bin) Kredinin 5393 sayılı belediye kanununun 18/d ve 68.maddeleri doğrultusunda İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınması, konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesi hususunda alınmış olan ilgili Meclis Kararının, bir (1 ) adet Greyder alınmasına yönelik değiştirilmesi teklif edilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d ve 68.maddeleri gereğince, bir (1 ) adet Greyder alımı için toplam 800.000,00- TL(Sekiz Yüz Bin Türk Lirası) kredinin, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Kamu veya özel bankalardan uzun vadeli borçlanma sureti ile alınmasına, kredi alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

01/02/2017

45

Belediyemiz Taşınmazlarının Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı  Alınması Konusunun Görüşülmesi.

  Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yürüttüğü hizmetlerin devamı için, tüm taşınmaz mallarının kamu hizmetinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin kabul edilerek, Belediyemiz taşınmazlarının kamu hizmetinde kullanıldığından, kamuya tahsis edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2017

46

Belediyemiz Tarafından Tahsil Edilen Gelirlerin Yatırıldığı Banka Hesaplarına Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

 Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yürüttüğü hizmetlerin devamı için, Belediyemize ait banka hesaplarımızın, kamu hizmetinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, Belediyemiz tarafından tahsil edilen gelirlerin kamu yararında kullanıldığından, yukarıda belirtilen banka hesaplarına Kamu Yararı Kararı alınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2017

47

Belediyemize ait Tüm İş Makinaları ve Taşıtların Kamu Hizmetinde Kullanıldığına Dair Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

 Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemiz hemşerilerimizin medeni ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yürüttüğü hizmetlerin devamı için, Belediyemize ait tüm iş makinaları ve tüm taşıtların kamu hizmetinde kullanıldığına dair fiilen kamuya tahsis edilmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek, Belediyemize ait tüm taşınır mallar, tüm iş makinaları ve tüm taşıtların kamu hizmetinde kullanıldığından, kamuya tahsis edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

01/02/2017

48

 2017 Yılı Pazar Yeri ile İlan ve Reklam Vergisi Ücret Tarifesi Konusunun Görüşülmesi.

 Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Belediyemizce, 2017 mali yılında tahsil edilecek olan, pazar yeri ile ilan ve reklam vergisi tarifesinin, Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/02/2017

49

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesinin Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Yazı İşleri Müdürlüğünce; Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alan ve Ak Partiden istifa eden Hüseyin TANER’in yerine 31.03.2017 tarihine kadar Ak Parti Meclis Grubundan, Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alacak yeni üyenin belirlenmesi hususunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 24.maddesine göre; 31.03.2017 tarihine kadar görev yapacak Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliği  için, Ak Parti Meclis Grubu tarafından Mehmet GÖK aday gösterildi.

İşaretle yapılan oylama neticesinde;  Mehmet GÖK, Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine mevcudun oy birliği ile seçildi.

 

01/02/2017

50

Kredi Kullanımı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İller Bankasının 03.09.2015 tarih ve 42077 onay sayılı Söz konusu krediden 1 adet Paletli Finişer (asfalt serme makinesi), 1 adet Asfalt silindiri (demir bandajlı) 1 adet Asfalt silindiri (lastik tekerlekli) ve 3 adet çekici tır alımı için 2.029.157,95 TL (İki Milyon Yirmi Dokuz Bin Yüz Elli Yedi Lira Doksan Beş Kuruş) kullanılmıştır. Geriye kalan 2.970.842,05(İki Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Bin Sekiz Yüz Kırk İki Lira Beş Kuruş) TL. kısmının ise aşağıda belirtilen yapım işlerinde kullanılması planlanmasından dolayı;

a)-Aqua Park Yapım İşi                     : 1.500,000 TL.+KDV

b)-Tömük Mahallesi Sosyal Tesis Yapım İşi: 735.000TL.+KDV

c)-Alata Mahallesi Kreş Yapım İşi    : 735.000 TL.+KDV

Bahse konu mahallelerde yapılacak olan toplam maliyeti KDV dahil 3.237,202,78    (Üç Milyon İki Yüz Otuz Yedi Bin İki Yüz İki Türk Lirası Yetmiş Sekiz Kuruş)TL. olan yapım işlerinde 29.06.2015 tarih ve 108 sayılı meclis kararındaki toplam 5.000.000,00-TL (Beş Milyon) Krediden geriye kalan 2,970,842.05 TL (İki Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Bin Sekiz Yüz Kırk İki Türk Lirası Beş Kuruş) kısmının kullanılabilmesi, konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

 

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Teklifin kabul edilerek,  bahse konu yapım işleri için, 29.06.2015 tarih ve 108 sayılı meclis kararındaki toplam 5.000.000,00- (Beş Milyon)TL. Krediden geriye kalan 2,970,842.05 TL (İki Milyon Dokuz Yüz Yetmiş Bin Sekiz Yüz Kırk İki Türk Lirası Beş Kuruş) kısmının kullanılmasına, konu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Mükerrem TOLLU’ ya yetki verilmesine, mevcudun oy birliği  ile karar verildi.

01/02/2017

51

           Belediyeye ait Tam ve Hisseli Parsellerin Satışı Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Mülkiyeti Erdemli Belediyesine ait tam ve hisseli parsellerin belediyemize ait olan borçların ödenmesi için satışı teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna müştereken havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2017

52

            6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce;  6301 sayılı Öğle Dinlenmesi Hakkında Kanun gereğince öğle dinlenmesinin başlama ve bitiş saatlerinin ve mahiyetleri icabı öğleyin açık kalacak yerlerin öğle dinlenmelerinin hangi saatler arasında uygulanacağının belediye meclisince tespit edilmesi ve belediye meclisince tespit yapıldıktan sonra öğle dinlenmesinin başlama ve bitiş saatlerine riayet etmeyen işverenler hakkında aynı Kanunun 7’nci maddesinde açıklanan idarî para cezalarının belediye encümenince tatbiki sağlanmalıdır. Denildiğinden; Konun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım