01/02/2019 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

01/02/2019

18

İlçemiz Aslanlı Mahallesi 101 Ada 1147 Parsel, Çamlı Mahallesi 114 Ada 17 Parsel, Elvanlı Mahallesi 140 Ada 4 Parsel, Kızılen Mahallesi 120 Ada 50 Parsel, Koyuncu Mahallesi 80 Ada 27 Parsel, Kuşluca Mahallesi 105 Ada 159-185 Parsel, Sinap Mahallesi 110 Ada 360 Parsel, Tömük Mahallesi 21 Ada 11 Parsel ve Türbe Mahallesi 118 Ada 2 Parsel Nolu Taşınmazların Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Devir Edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

Komisyonumuzca devir konusunun incelenmesi neticesinde; İlçemiz Aslanlı Mahallesi 101 ada 1147 parsel, Çamlı Mahallesi 114 ada 17 parsel, Elvanlı Mahallesi 140 ada 4 parsel, Kızılen Mahallesi, 120 ada, 50 parsel, Koyuncu Mahallesi 80 ada, 27 parsel, Kuşluca Mahallesi 105 ada 159 ve 185 parsel, Sinap Mahallesi 110 ada 360 parsel Tömük Mahallesi 21 ada 11 parsel ve Türbe Mahallesi 118 ada 2 parsel nolu taşınmazların Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Adına Devir Edilmesi talebinin daha detaylı incelenmek üzere ertelenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2019

19

Toroslar Dağıtım A.Ş.nin  İmar Plan Değişikliği Teklifi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde; Tömük Mahallesi,  032c08c4c paftasında yer alan mevcut plan dikkate alındığında 76 ada, 100 parselin kuzeyinde bulunan park alanına 8mx5m ebatlarında (TR1) işaretlenmesine ait 3507,12 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2019

20

2019 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi İçin Ek Karar Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; 2019 Mali Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin uygulanmasında doğacak gelir kaybının önlenmesi ve hataların önüne geçilmesi için, konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2019

21

Bilirkişi Seçimi Konusunun Görüşülmesi.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde;

  1. Kumkuyu-Tırtar, Mahallesinde yapılacak olan, 3402

sayılı kanunun 22-a maddesi uygulaması (Kadastro Güncelleme) çalışmalarında, 22-a uygulama (Kadastro Güncelleme)  çalışmalarında ekipleriyle  birlikte görev yapmak üzere;

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM

YILI

 

 

Selim

KÜÇÜK

15974312776

1984

Selahattin

GÜRSOY

16784285786

1971

Hüsnü

KASAP

29203877424

1964

Mehmet

GÜRSOY

16802285170

1964

Ramazan

KASAP

29221876850

1960

Durmuş

KASAP

29248875904

1965

  1. Şahna Mahallesinde yapılacak olan, 3402 sayılı

kanunun 22-a maddesi uygulaması (Kadastro Güncelleme) çalışmalarında, 22-a uygulama (Kadastro Güncelleme)  çalışmalarında ekipleriyle  birlikte görev yapmak üzere;

ADI

SOYADI

TCKİMLİK NUMARASI

DOĞUM

YILI

 

 

Yakup

ÖZTÜRK

26797951950

1943

Osman

YAZAR

26554960096

1968

Hasan

KÖKCÜ

24635024040

1969

Şaban

ERSOY

25771986162

1960

Mürsel

TOKER

26062976480

1971

Ömer

ERSOY

25804985056

1947

tabloda isimleri belirtilen kişilerin bilirkişi olarak tespit edilmesine,

  1. Kumkuyu-Ayaş Mahallesinde yapılacak olan,

3402 sayılı kanunun 22-a maddesi uygulaması (Kadastro Güncelleme) çalışmalarında, 22-a uygulama (Kadastro Güncelleme)  çalışmalarında ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere bilirkişi tespitinin İmar ve  Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

01/02/2019

22

İlçemiz Arpaçbahşiş Mahallesindeki 104 Ada 8 Parselde Bulunan Arsadaki Yollara İsim ve Numara Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce; İlçemiz  Arpaçbahşiş Mah. 104 ada 8 parselde bulunan arsanın doğu, kuzey ve güney kısımlarında bulunan yollara isim ve numara verilmesi istenmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2019

23

İlçemiz Merkez Mahallesi Hal Caddesi Üzerindeki Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı İçerisinde Bulunan 20/1A Numaralı Ahşap Prefabrik Yapının Erdemli İlçe Müftülüğüne Tahsis Edilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce; İlçemiz Merkez Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı içerisinde bulunan, 20/1A numaralı ahşap prefabrik yapının 3 yıllığına Erdemli İlçe Müftülüğüne “Erdemli Müftülüğü Gençlik Koordinasyon Merkezi” olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi talep edilmektedir. Konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İlçemiz Merkez Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı içerisinde bulunan, 20/1A numaralı ahşap prefabrik yapının, 3 yıllığına Erdemli İlçe Müftülüğüne “Erdemli Müftülüğü Gençlik Koordinasyon Merkezi” olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesine, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

01/02/2019

24

            İlçemiz Kösbucağı Mahallesinde Bulunan Futbol Sahasına “Tolgahan YILMAZ Futbol Sahası” İsminin Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, İlçemiz Kösbucağı Mahallesin de bulunan mülkiyeti Maliye Hazineye ait 2149 numaralı 3.235 m² yüzölçümlü parselin tamamı “Basketbol, Voleybol, Mini futbol Sahası ve Park Alanı” yapılmak üzere Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 08.01.2019 tarih ve E.247753 sayılı yazılarına istinaden Erdemli Belediyesi adına tahsis edilmiştir.

Söz konusu alanda bulunan futbol sahasına, “TOLGAHAN YILMAZ FUTBOL SAHASI ” isminin verilmesi talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım