01/08/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 01/08/2018 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1-  Yoklama

2-  Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3-  İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

4- Nebi KARAGÖZ’ün İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

5- DBS Kredisi Kullanılması Konusunun Görüşülmesi.

6- Kızkalesi Film Festivalinde Başarılı Bulunan Filmlere Ödül Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

7- İlçemiz Kızkalesi Mahallesi Kıyı Kesiminde Yapımı Planlanan İskeleye 1/5000 Ölçekli Nazım İmar 

    Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Konusunun Görüşülmesi.

8-Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım