02/05/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI DUYRUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 02/05/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1-  Yoklama

2-  Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

3-  İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

4- 2017 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabın Görüşülmesi.

5- 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun Meclisin Bilgisine Sunulması Konusunun Görüşülmesi.

6- Ödenek Aktarılması Konusunun Görüşülmesi.

7- Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRCI ve Mersin Yapım İşleri 

    Müdür Vekili Serkan KELLECİ’nın İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

8- Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım