20/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/12/2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

MECLİS BAŞKANI      : Mükerrem TOLLU   Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİ :    

Serdar ARSLAN              Özgür ŞAHİN                    Veli ŞAHMAN                    Şevki ŞEVK

Mustafa AKIN                   Ali TOPUZ                         Mehmet GÜLDALI           Harun SARI

Alim SEVİNDİK               Cengiz Topel YILDIZ        Ahmet GÜBÜR                Ali YÖN

Adem GÜRSOY              Ahmet ARI                         İbrahim TEPE                  Celil İbrahim ERSİN

Abdullah YAŞAR             Hüseyin TANER               Yemliha GÜNAYDIN        Mustafa KARAGÖZ

Ahmet KURT                  Yakup YILMAZ                    Adnan DÖLEK                 Mehmet GÖK

Ömer KILIÇ                     Mehri BİLGEN                  Alpay OKTAY                      Ali SERİN

Mehmet TOPKARA        Ali VAR                                Şaban DÖLEK

  

KATILMAYANLAR  : Ali VAR, Alim SEVİNDİK, Cengiz Topel YILDIZ, Ahmet GÜBÜR, 

                                        Abdullah YAŞAR, Yemliha GÜNAYDIN, Mustafa KARAGÖZ, Ahmet

                                        KURT, Yakup YILMAZ 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

 

20/12/2016

 

243

          

            2017 Yılı Meclis Toplantı Günü ve Tatil Ayının Belirlenmesi Konusunun Görüşülmesi.

Yazı İşleri Müdürlüğünce; 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince 2017 Yılı Meclis toplantı günü ve tatil ayının belirlenmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; 2017 Yılı Meclis Toplantı gününün her ayın ilk mesai günü saat 16.00 olarak belirlenmesine ve 2017 yılı içerisinde belediye meclisinin tatil yapmamasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

20/12/2016

 

244

          

            Ödenek Aktarması Konusunun Görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğünce; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi ve  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18.maddesinin (b) bendine göre, “bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak” belediye meclisinin  görev ve yetkileri arasındadır’ ’denildiğinden, Müdürlüğümüz bütçesinde ödenek kifayetsizliği bulunan harcama kalemlerine ödenek aktarılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir. 

            Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.       

 

 

20/12/2016

 

245

 

Plan ve Bütçe Komisyonundan Gelen Ödenek Aktarması  Konusunun  Görüşülmesi.

           Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;

            Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclis görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin (b) bendine göre, “bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapma Meclisin görev ve yetkisi arasındadır” denildiğinden, 2016 yılında Belediyemiz Müdürlükleri Bütçesinde Ödenek kifayetsizliği bulunan harcama kalemlerine ödenek aktarılması, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle; yapılmasına,  komisyonumuzca mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

Sosyal Medya Paylaşım