2016 EVSEL KATI ATIK TARİFESİ UYGULAMA TASLAĞI

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesesleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin uyum sürecini içeren geçici 1. Maddesinde ise "Atıksu Altyapı Yönetimleri ve Evsel Katı Atık İdareleri bu Yönetmeliği yayımı bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde uyum sağlamakla yükümlüdürler" Hükmü getirilerek başta Belediyeler olmak üzere tüm ilgili Kuruluş, Birlik, Yönetim İdare ve Yöneticilere bu konuda yetki ve görevler verilmiş, yükümlülüler getirmiştir.

 

 

 

 

 

2016 EVSEL KATI ATIK TARİFESİ UYGULAMA TASLAĞI

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım