Meclis Karar Özetleri

Meclis Karar Özetleri

 

Sayı     :91442519-          

Konu   :Meclis Karar Özetleri

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi hükmü gereği, Belediye Meclisinin 02.07.2018 tarihinde yapmış olduğu 2018 / Temmuz  ayı olağan toplantısının 1.birleşimi 1.oturumunda aldığı  133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 ve 153  sayılı meclis kararlarına ait karar özetleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 24 inci maddesi ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 2l inci maddesi gereğince, 2018/ Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1.birleşimi 1.oturumunda görüşülen ve ihtisas komisyonlarına havale edilen gündem maddelerinin ihtisas komisyon raporları (İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ) ilan edilmek üzere yazımız ekinde sunulmuştur.     

            Meclis karar özetlerinin 1 hafta müddetle Belediye ilan panosuna asılması ve asılarak, asılıp-indirildiğine dair tutanağın Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesini ayrıca Belediyemiz www.erdemli.bel.tr web sitesinde de yayınlanması hususunda;

 

 

           Gereğini arz ederim.

 

 

           İhsan UYSAL

       Yazı İşleri Müdürü

 

 

 

 

 

E K L E R     :

1-Meclis Karar Özeti ( 7 sayfa)

Sosyal Medya Paylaşım