01/11/2017 TARİHLİ KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 20. MADDESİNE GÖRE BELEDİYE MECLİSİMİZ AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLERİ GÖRÜŞMEK ÜZERE 01/11/2017 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 16.00’DA BELEDİYE MECLİS TOPLANTI SALONUNDA TOPLANACAKTIR. DUYURULUR.

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1- Yoklama

 2- Bir Önceki Birleşime Ait Karar Özetlerinin Okunması.

 3- İhtisas Komisyonlarından Gelen Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

 4- Zabıta Müdürlüğü Personellerine 2018 Yılında Verilecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 

     Konusunun Görüşülmesi.

 5- Adnan DÖLEK’in Merkez Mahallesi 547 Ada 4 Parsel ve 684 Ada 2 Parsel ile ilgili İmar Plan 

     Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 6- Adnan DÖLEK’in Merkez Mahallesi 683 Ada 3 Parsel ile ilgili İmar Plan Değişikliği Talebi

     Konusunun Görüşülmesi.

 7- Hüseyin KIŞ Vek. Cemal AKÇER’in İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

 8- Erdemli Balıkçı Barınağı Revizyon İmar Planı Teklifi Konusunun Görüşülmesi. 

 9- 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun Meclisin Bilgisine Sunulması Konusunun Görüşülmesi.

10- Toplu Sözleşme Yapılabilmesi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Konusunun Görüşülmesi.

11-Temenniler ve Öneriler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım