02/05/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

02/05/2018

106

            İlçemiz Karaahmetli Mahallesi, 102 Ada, 296 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;      

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde, ilgili Bakanlıktan (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Kararında belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Karahmetli Mahallesi, 102 ada, 296 parsel üzerine 150 m² yüzölçümünde konut yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2018

107

İlçemiz Sıraç Mahallesi, 101 Ada, 967 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde, ilgili Bakanlıktan (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Kararında belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Sıraç Mahallesi, 101 ada, 967 parsel üzerine zemin kat oturum 75 m² yüzölçümlü ve 1. Kat oturum 85 m² yüzölçümünde konut yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2018

108

Olbios Marina Resort Hotel Müdürü Hüseyin ÖZCAN’ın İmar Planı Değişiklik Talebi Konusunun  Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca 3539,6 plan işlem numaralı imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları) incelenmesi neticesinde,  imar plan değişiklik teklifi ile mevcut imar planında 1226 no.lu parselin doğusundaki park alanına (12x4 ebatlarında) 48,00 m²’lik trafo alanı işaretlenmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, Hüseyin TANER ve Ahmet ARI’nın ret oylarına karşılık mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

02/05/2018

109

İlçemiz Koyuncu Mahallesi, 86 Ada, 343 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; 

           Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde,  ilgili Bakanlıktan (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Kararında belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Koyuncu Mahallesi, 86 ada, 343 parsel üzerine 150 m² konut yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2018

110

Gökhan KAYIKÇI’nın İmar Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu 4556,2 plan işlem numaralı plan değişiklik dosyasında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde,  Arpaçbahşiş Mahallesi, 136 ada 7 parsel parselin güneyinden verilmiş olan 10 metre yapı yaklaşma mesafesinin 5 metreye düşürülmesi teklifi, komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2018

111

İlçemiz Lemas Mahallesi, 304 Ada, 44 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;             

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde, ilgili Bakanlıktan (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Kararında belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Lemas Mahallesi, 304 ada, 44 parsel üzerine brüt zemin kat taban alanı 333,00 m² yüzölçümlü, üst katı 80,00 m² olmak üzere toplam 413,00 m² Paketleme ve Soğuk Hava Deposu yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2018

112

İlçemiz Kargıpınarı-Çarkçılı Mahallesi, 17 Ada, 3 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde,  ilgili Bakanlıktan (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Kararında belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Kargıpınarı-Çarkçılı Mahallesi, 17 ada, 3 parsel üzerine 120 m² yüzölçümünde konut yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.  Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

02/05/2018

113

İlçemiz Hüsametli Mahallesi, 101 Ada, 538 Parsel ile ilgili Kamu Yararı Kararı Alınması Konusunun  Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; 

Komisyonumuzca söz konusu kamu yararı kararı talebinin incelenmesi neticesinde; ilgili Bakanlıktan (İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) Kamu Yararı Kararı alınması amacıyla Toprak Koruma Kurulu Kararında belirtildiği üzere daha uygun bir alternatif alanının olmaması tarımsal bütünlüğün bozulmaması ve kişi mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Hüsametli Mahallesi, 101 ada, 538 parsel üzerine 150 m² yüzölçümünde konut yapılması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.   Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2018

114

Çeşmeli Mahallesi Kıyı Koruma Yapısı (Dalgakıran) Amaçlı İmar Planı Konusunun Görüşülmesi.

Komisyon Raporunda;

            Komisyonumuzca dosya üzerinde, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelenmesi neticesinde; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 140 ada 6 parsel kıyısında Kıyı Koruma Yapısı (Dalgakıran) yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdemli ilçesi genelinde bütünlüklü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İlave ve Revizyon çalışmaları devam etmekte olduğundan o kapsamda değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünüldüğünden teklif komisyonlarımızca oy birliğiyle uygun görülmemiştir. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun müşterek raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2018

115

             Erişilebilirlik Yönetmeliği Konusunun Görüşülmesi.

 

 İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

 Komisyonumuzca ilgili yönetmeliğin incelenmesi neticesinde; Erişilebilirlik Yönetmeliği Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığı şekliyle komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2018

116

            Otopark Bedeli Konusunun Görüşülmesi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

          Komisyonumuzca dosya üzerinde, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelenmesi neticesinde;

 

 

1) 1. Grup için, tarifedeki bedelin 0’lük bölge (Çeşmeli-Kızkalesi Arası D-400’e cepheli ilk imar adaları)

             2) 2. Grup için, tarifedeki bedelin %90’lık bölge (Erdemli Merkezdeki Erdemoğlu ve Yavuz Sultan Selim Bulvarı)

             3) 3. Grup için, tarifedeki bedelin %80’lik bölge (Diğer Cadde ve Sokaklar) olarak belirlenmesi komisyonumuzca oy birliğiyle uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

02/05/2018

 

117

 

2017 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabın Görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;   2017 mali yılı İdare ve Kesin Hesabının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin ( b ) bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.maddesinin 1.fıkrasına göre, belediye meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

02/05/2018

 

118

 

2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun Meclisin Bilgisine Sunulması Konusunun Görüşülmesi.

 

           Sayıştay Başkanlığının 42021070-125-5.2-E.1818767 sayılı yazısı gereğince,  6085 sayılı Kanunun 38.maddesine göre, idaremizin denetimi sonucunda düzenlenen 2017 yılı Denetim Raporu, 5393 sayılı Belediye K.nun 55.maddesi hükmü uyarınca, Belediye Meclisin Bilgisine sunuldu.

 

 

02/05/2018

 

119

         

          Ödenek Aktarılması Konusunun Görüşülmesi.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünce;  Spor İşleri Müdürlüğünün bütçesinde ödenek kifayetsizliği bulunan harcama kalemlerine, Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçesinden ödenek aktarılması konusunun, Belediye Meclisinde görüşülmesi teklif edilmektedir. 

           Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.  

 

02/05/2018

120

Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRCI ve Mersin Yapım İşleri Müdür Vekili Serkan KELLECİ’nın İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce;  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi 032C11C3C pafta, 2 ada,  522 parselin batısında yer alan Ermenek Sokak üzerinde trafo alanı amaçlı imar planı değişiklik dosyasının hazırlandığı, hazırlanan plan tadilatı dosyasının tüm vergi ve harçlarının ilgili vatandaşlar tarafından karşılanacağı ve trafo yeri için hazırlanan imar planı tadilat dosyasının Belediyemize sunulmasını, sunulan trafo yerinin konum ve boyutlarının (4m*10m=40 m²) ebatlarında olduğu belirtilerek,  plan tadilat teklifinin tamamlanmasının akabinde onaylı askı tutanaklarının, onaylı tadilat paftalarının, meclis kararlarının onaylı bir suretinin Şirketlerine gönderilmesi talep edilmiştir. Bahse konu imar plan tadilat talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması teklif edilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım