08/05/2018 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR

TARİHİ

KARAR

SAYISI

ALINAN KARAR ÖZETLERİ

08/05/2018

121

2017 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabın Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;      

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; 2017 Mali yılı İdare ve Kesin Hesabının, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle kabul edilmesi, Komisyonumuzca oy birliği ile  uygun görülmüştür. Denilmektedir.

            Yapılan görüşmeler ve ad okunmak suretiyle yapılan oylama neticesinde;    5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince; 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekli ile kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

08/05/2018

122

Ödenek Aktarılması Konusunun Görüşülmesi.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda;          

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2.fıkrasına göre, “Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Meclis Kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar Encümen Kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile yapılır.” denildiğinden. Spor İşleri Müdürlüğünün bütçesinde ödenek kifayetsizliği bulunan Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’nün bütçesinden ödenek aktarılmasının, Mali Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı şekliyle kabul edilmesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir. 

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; Plan ve Bütçe  Komisyonu  raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

08/05/2018

123

Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRCI ve Mersin Yapım İşleri Müdür Vekili Serkan KELLECİ’nın İmar Plan Değişikliği Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda;

Komisyonumuzca söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları) incelenmesi neticesinde; Koyuncu Mahallesinde bulunan mevcut plan dikkate alınarak 2 ada, 523 parselin doğusundaki 10.00 imar yolunda bulunan kaldırım içerisine 4mx10m ebatlarında trafo alanı işaretlenmesine ait 4555,11 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

08/05/2018

124

Toroslar Dağıtım A.Ş. Yapım İşleri Takım Yöneticisi Serkan KELLECİ ve Dağıtım Varlıkları ve Yatırım Planlama Takım Yöneticisi Ali Sercan ÇADIRÇI’nın Plan Değişiklik Talebi Konusunun Görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda; 

Komisyonumuzca söz konusu imar plan değişikliği dosyasının (1/1000 ölçekli imar plan değişikliği, plan açıklama raporu, plan notları) incelenmesi neticesinde; Alata Mahallesinde bulunan mevcut plan dikkate alınarak 319 ada, 3 parselin kuzey doğusuna 10mx20m ebatlarında (DM1 no.lu), mevcut plan dikkate alınarak 300 ada, 23 parselde bulunan park alanının kuzeyine 5mx10m ebatlarında (TR7), mevcut plan dikkate alınarak 279 adanın batısında bulunan Turizm Tesis Alanının kuzeydoğusuna 5mx8m ebatlarında (TR9 no.lu) trafo alanı işaretlenmesine ait 4553,9 plan işlem numaralı; Koyuncu Mahallesinde bulunan mevcut plan dikkate alınarak 11 ada, 9 parselde bulunan park alanının kuzey doğusuna 4mx12m ebatlarında (TR8 no.lu) trafo alanı işaretlenmesine ait 4555,9 plan işlem numaralı; Kargıpınarı Mahallesinde bulunan mevcut plan dikkate alınarak 52 ada, 3 no.lu parselin kuzeydoğusuna 5mx8m ebatlarında (TR1 no.lu), mevcut plan dikkate alınarak 77 ada, 26 no.lu parselin güneybatısına 4mx10m ebatlarında (TR2 no.lu), mevcut plan dikkate alınarak 261 ada, 3 no.lu parselin kuzeybatısına TR3 no.lu trafo alanı işaretlenmesine ait 8826,6 plan işlem numaralı; Kumkuyu Mahallesinde bulunan mevcut plan dikkate alınarak 251 no.lu parselin kuzeyine 5mx8m ebatlarında (TR1 no.lu), mevcut plan dikkate alınarak 162 no.lu parselin güneyindeki park alanına (TR2 no.lu) trafo alanı işaretlenmesine ait 3539,4 plan işlem numaralı plan değişiklik teklifleri komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Denilmektedir.

Yapılan görüşmeler ve işaretle yapılan oylama neticesinde; İmar ve Bayındırlık  Komisyon raporunun kabulüne, mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medya Paylaşım