Erdemli Belediyesi

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI

 1. Belediye Başkanı

  1. İdari İşler Başkan Yardımcısı
   1. Yazı İşleri Müdürlüğü
    1. Meclis Encümen Karar Birimi
    2. Evrak Kayıt Birimi
   2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
    1. Memur Birimi
    2. İşçi Birimi
   3. Kültür İşleri Müdürlüğü
    1. Turizm Kalkınma ve Tanıtma Birimi
    2. Proje Hazırlama Eğitim ve Uygulama Birimi
   4. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
   5. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
   6. Zabıta Müdürlüğü
  2. Mali İşler Başkan Yardımcısı
   1. Mali Hizmetler Müdürlüğü
    1. Gelirler Birimi
    2. Sicil Yoklama Birimi
    3. Tahakkuk Birimi
    4. Tahsilat Birimi
    5. İcra - Borcu Yoktur Birimi
    6. Muhasebe Birimi
    7. Kiralama Birimi
   2. Destek Hizmetleri Müdürlüğü
   3. Strateji Geliştirme Müdürlüğü
  3. Teknik İşler Başkan Yardımcısı
   1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
    1. Ruhsat Birimi
    2. İmar Uygulama Birimi
    3. Yapı Denetim Birimi
    4. Numarataj Birimi
    5. Harita Birimi
    6. Kamulaştırma Birimi
   2. Fen İşleri Müdürlüğü
    1. İhale İşl. Kon. Kes. Hes. Bir.
    2. Bakım Onarım Birimi
    3. Etüd Proje Yol Yapım Birimi
   3. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
   4. Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü
   5. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
  4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
   1. Bilgi İşlem Birimi
   2. Basın Yayın Birimi
   3. Halkla İlişkiler Birimi
   4. Bilgi Edinme Birimi
   5. BİMER
  5. Özel Kalem Müdürlüğü
  6. Hukuk İşleri Müdürlüğü
  7. Evlendirme Memurluğu